slider
Komunikat

Szanowni Klienci!

W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie oraz w ślad za zaleceniami wydanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), podjęliśmy szereg działań profilaktycznych mających na celu wyeliminowanie ryzyka zetknięcia się z koronawirusem. Zintensyfikowane zostały działania związane z utrzymaniem czystości na terenie centrum i w toaletach, a miejsca szczególnie narażone na kontakt z dłońmi (m.in. poręcze chodników ruchomych, klamki drzwiowe, panele windowe) są systematycznie dezynfekowane.

Zwracamy się również z prośbą o zastosowanie się do pozostałych zaleceń przekazywanych przez GIS i Ministerstwo Zdrowia, m.in. zachowania podstawowych zasad higieny, otoczenie szczególną opieką osób starszych oraz w przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Prosimy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych. Państwa zdrowie oraz bezpieczeństwo jest dla nas wartością priorytetową.